Управління державним бюджетом України. Частина перша (doc)

Микола Янович Азаров
Управління державним бюджетом України. Частина перша [вычитывается] [uk] 4M
издано в 2010 г.
Добавлена: 01.12.2011

Аннотация

Підручник є першим в Україні виданням періоду практичної реалізації масштабних реформ, спрямова¬них на якісне удосконалення базових суспільних сфер, насамперед фінансової, економічної, соціальної. Йо¬го новизна полягає у національно орієнтованій інтерпретації сучасних фінансових процесів, визначенні ме¬ханізмів їх приведення у відповідність із кращими світовими стандартами, що є обов'язковою умовою прак¬тичної реалізації євроінтеграційного курсу України.
Тематична композиція підручника, його прикладні матеріали та додатки спрямовані на формування ґрунтовних теоретичних і практичних знань, необхідних для фахового забезпечення бюджетного процесу України на всіх стадіях його розгортання. Дидактична частина підручника насичена інноваційними підхода¬ми, що дозволяє читачеві мислити на перспективу, бачити нові підходи в контексті реалізації фінансової стратегії країни.
У підручнику проаналізовано базові нормативно-правові акти з питань розвитку бюджетно-фінансової сфери України, наведено необхідний понятійно-категоріальний апарат, що відкриває додаткові можливості адекватного розуміння процесів фінансового забезпечення національних проектів.
Підручник сприятиме прискореній реорганізації бюджетних процесів на державному і місцевому рівнях відповідно до вимог нових фінансових документів.
Розрахований на державних службовців, фахівців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників бюджетних установ та організацій, викладачів і студентів вищих навчальних закладів фі¬нансово-економічного спрямування.
Буде корисним усім, чия фахова діяльність пов'язана з практичним застосуванням бюджетного законо¬давства України.
Впечатления о книге:  

ARHIDEMON-ANGEL про Азаров: Управління державним бюджетом України. Частина перша [вычитывается] [uk] (Экономика) 01 12
В общем писал я курсовую, искал информацию по теме ну и нашел, собственно здесь. Книга хорошая, очень информативная, я посмотрел тут такой не было, ну я и залил. Правда криво наверное залил. Господа библиотекари посмотрите пожалуйста, может неправильно что?

X