Quo vadis (fb2)

Генрик Сенкевич Переводчик: Erich Sojka
Quo vadis?
Quo vadis [Quo vadis cs] 1306K, 504 с.
издано в 1986 г.
Добавлена: 27.04.2016

Аннотация

Mohutný obraz antického Říma doby Neronovy a první počátky křesťanství. Těžištěm knihy je historická katastrofa požáru Říma. Starou tradici, že Řím byl spálen z podnětu césarova, spojil autor důmyslně s jiným dějovým pásmem, se soupeřením Petronia a Tigellina o vliv na šíleného císaře. Působivé je líčení Neronových hostin a slavností, otřásající jsou scény mučení křesťanů.
Впечатления о книге:  

X